0443445815
Наскільки ваш бізнес готовий
до відновлення роботи?
Пройдіть невеликий тест із 6 питань — і дізнаєтесь
Чи вдалося відновити роботу компанії?
Чи змінювали ви формат роботи або каталог товарів?
Як справи з командою?
Чи є у вас постійний прибуток?
Чи є в вашому оточенні підприємці, до яких можна звернутись в порадою?
Ви знаєте, як розвивати компанію через рік, 5 років?
© 2019. Всi права захищенi
Development by